Opruimen bij jonge gezinnen

  • Overal ligt van alles, hoe krijg ik mijn huis georganiseerd?
  • Als ouder moet ik toch zelf kunnen organiseren!
  • Gezin, werk, sport, het is zo druk, dat het rommelig in huis wordt.
  • Mijn kind heeft geen ruimte om te spelen.
  • Het speelgoed slingert rond in huis, hoe houd ik dat in de hand?

Hou je bij wat bij je gezin past

Kinderen zijn ons kostbaarste bezit. Ruimte om te leven en ruimte om te spelen vloeit in elkaar over. Er zijn geen regels voor hoe het moet. Hou je vooral bij wat bij je gezin past. Het hoeft niet perfect te zijn. Samen gaan we op zoek naar jullie ordening van leef- en speelruimte. Een fijn thuis creëren met  speel- en woonruimte die in verhouding staat met elkaar.

Verandering kost tijd

Disorde ontstaat niet in één dag. Oplossen doet het niet door in een rap tempo op te ruimen. Veranderingen hebben tijd nodig en die tijd is voor iedereen verschillend.

Hulp bij ordenen

Samen kijken we naar de situatie in huis en waar ruimte vrijgemaakt kan worden voor spelen en leven met elkaar. Ik volg de ouders in hun voorkeur van ordenen. Ik geef jullie handvatten  hoe je ordening aan kunt brengen. Bijvoorbeeld in de manier van aanbieden van speelgoed en de hoeveelheid.

‘Kinderen hebben liefde, ruimte, aandacht en tijd nodig, pas daarna komt speelgoed.’

~ Ella Breij ~

Handvatten voor structuur in huis

Mijn ervaring is dat kinderen meegaan in het proces van hun ouders. Geef ze kleine opdrachten, wat ze aankunnen op hun leeftijd. Kinderen vinden het fijn om hun ouders te kunnen volgen.

Zelf prioriteiten stellen

De regie voor wat aangepakt wordt laat ik zoveel mogelijk bij de ouders. Belangrijk is dat er ruimte blijft om het gezin op de eerste plaats te zetten en daar je energie in te steken. Soms betekent dat we even een langere periode tussen de afspraken inplannen.

Iedereen een eigen plek in huis

Samen werken we aan een situatie dat er inzicht is hoe je op een efficiënte manier zorgt dat er niet te veel in je huis komt. Dat nieuwe spullen weloverwogen een plaats krijgen. En dat elk kind en de ouders hun eigen plek in huis herkent en erkent.

Sidebar