Opruimen met iemand die verstandelijk beperkt is

  • Er heerst onvrede bij de begeleiding en familie.
  • Zij zeggen dat mijn kamer te vol is.
  • Ik raak vaak iets kwijt, dus dan koop ik er maar twee!
  • Alles hoort bij mij.
  • Ik heb het toch gekocht van mijn eigen (zak)geld.
  • Alles wat ik krijg moet ik houden.
  • Cadeautjes kun je toch niet weigeren?

Opruimen door aansluiten bij belevingswereld

Zorg jij voor mensen met een verstandelijke beperking en herken je bovenstaande argumenten? Samen opruimen met deze mensen betekent aansluiten bij hun belevingswereld.
Vaak zijn er negatieve of onduidelijke signalen dat de situatie zoals het is niet bevalt. Gevolg is dat de woonruimte te vol komt te staan. Maar hoe zorg je ervoor dat er zonder spanning of ruzie opgeruimd wordt?

Communicatie anders dan met woorden

Mijn werkwijze is als volgt:

De verstandelijk gehandicapte is mijn klant. Met hem of haar ga ik op zoek naar de dieperliggende oorzaak en de wensen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat spullen dubbel gekocht worden, omdat er geen ordening  zit in waar spullen liggen. Door een duidelijkheid te scheppen, verdwijnt de behoefte spullen in meervoud aan te schaffen.

‘Bevatting van taal, gevoel, inzicht en eigenwaarde dient in een andere communicatievorm gegoten te worden om tot resultaat te kunnen komen.’

~ Ella Breij ~

Aansluiten op ander vlak dan woordelijke communicatie

Mijn ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg helpt mij om op een eenvoudige, heldere en creatieve manier aansluiting te zoeken bij mijn klant. Vaak is dat op een ander vlak dan woordelijke communicatie. Het begrip van woorden is niet altijd zo groot als gedacht.
Ik onderzoek of de intentie van het woord begrepen wordt en zoek naar mogelijkheden om dat alsnog duidelijk te maken. Met mijn klant zoek ik naar de wijze waarop mijn hulp begrepen wordt, zodat de meerwaarde ervan kan worden ervaren. Het is mijn uitdaging dit te bereiken met mijn klant.

Opruimen met de verstandelijk gehandicapte

Elk traject start met een gesprek met de belangenbehartiger, gevolgd door een intake met mijn klant, waarbij we gelijk een kleine opruiming doen. De klant ervaart dan meteen wat het voor hem of haar betekent met mij op te ruimen. De ervaring rapporteer ik naar de afgesproken trajectbegeleider(s). In alle openheid met de klant.

Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

Vervolgafspraken maak ik per keer om ruimte te geven. Soms is snel doorlopen van een traject niet goed voor het uiteindelijk gewenste resultaat.  Het aantal sessies zal per klant verschillend zijn. Als mijn klant zelf snapt hoe hij ordening kan houden, dan zal ik het traject afronden. Dit geldt ook als iemand in de eigen omgeving dit traject met hem of haar kan voortzetten.

Sidebar