Opruimen als partners spullen anders ervaren

  • Verschil jij met je partner van inzicht over wat bewaard wordt?
  • Hechten jullie een andere waarde aan wat er in huis is?
  • Verwijt jij je partner (of krijg jij het verwijt) dat er te veel spullen in huis zijn?
  • Is er sprake van ruimtegebrek in huis?
  • Wil je graag opruimen, maar verschillen jullie daarover van mening?
  • Heb jij of je partner (te) veel ruimte nodig voor verzameling(en)?

In harmonie elkaar ruimte geven bij het opruimen

Ieder mens heeft een eigen beleving van zijn of haar ruimte. Verzamelingen opruimen zonder overleg, betekent dat je de ander beschadigt. Ik ondersteun jullie graag om in harmonie elkaar ruimte te geven bij de ordening van ruimtes, zonder te forceren en zonder de ruimte van de ander in te nemen.

Weer het thuisgevoel ervaren

Samen met mij werken jullie naar een balans waarbij voor beiden een goed gevoel ontstaat. Ik help jullie met het verwoorden van de verschillende belevingen. Door keuzes te maken, komt er helderheid en kunnen jullie weer het thuisgevoel gaan ervaren.

Belangrijk is dat beide partners ruimte ervaren voor wie ze zijn en hoe daar invulling aan gegeven mag worden.’

~ Ella Breij ~

Gebiedsbescherming door uitsluiting van ruimtes

Is er echte verzameldrang bij één van de partners, dan werken we aan gebiedsbescherming voor de ander. Verzamelen en bewaren doe je met een reden. Door met de verzamelaar naar de betekenis te zoeken, blijkt welke waarde belangrijk is. De verzamelaar krijgt ruimtes in huis waarin naar hartenlust verzamelt mag worden. Voor de verzamelingen richten we een fijne plek in. Ook voor de partner wordt ruimte gecreëerd. In huis is ruimte voor samenleven.

Evaluatie na elke sessie

Bij de intake bepalen we samen het doel en tijdspad. We maken voor elke partner een vervolgafspraak met een duidelijke invulling van wat we gaan oppakken. Na elke sessie evalueren we hoe het is gegaan, waarna we bepalen wat en met wie we de volgende sessie verder gaan . Ik ondersteun jullie in het maken van keuzes..

Sidebar