Als opruimen en ordenen een uitdaging is

  • Er heerst onvrede bij de begeleiding en familie.
  • Zij zeggen dat mijn kamer te vol is.
  • Ik raak vaak iets kwijt, dus dan koop ik er maar twee!
  • Alles hoort bij mij.
  • Ik heb het toch gekocht van mijn eigen (zak)geld.
  • Alles wat ik krijg moet ik houden.
  • Cadeautjes kun je toch niet weigeren?

Aansluiten bij de belevingswereld

Verleen jij zorg en herken je bovenstaande argumenten? Samen aan verandering werken, betekent aansluiten bij hun belevingswereld.
Vaak zijn er negatieve of onduidelijke signalen dat de situatie zoals het is niet bevalt.  Maar hoe zorg je ervoor dat er zonder spanning of ruzie verandering wordt gerealiseerd?

Communicatie anders dan met woorden

Mijn werkwijze is als volgt:

Ik werk met de klant als opdrachtgever. Met hem of haar ga ik op zoek naar de dieperliggende oorzaak en de wensen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat spullen dubbel gekocht worden, omdat er geen ordening  zit in waar spullen liggen. Door een duidelijkheid te scheppen, verdwijnt de behoefte spullen in meervoud aan te schaffen.

‘Bevatting van taal, gevoel, inzicht en eigenwaarde dient in een andere communicatievorm gegoten te worden om tot resultaat te kunnen komen.’

~ Ella Breij ~

Mijn ervaring inzetten

Mijn jarenlange ervaring in de zorg helpt mij om op een eenvoudige, heldere en creatieve manier aansluiting te zoeken bij mijn klant.
Ik onderzoek of de intentie van het woord begrepen wordt en zoek naar mogelijkheden om dat alsnog duidelijk te maken. Met mijn klant zoek ik naar de wijze waarop mijn hulp begrepen wordt, zodat de meerwaarde ervan kan worden ervaren. Ik vind het een mooie  uitdaging dit te bereiken met mijn klant.

Praktijkgericht resultaat

Elk traject start met een gesprek met de ondersteuner / belangenbehartiger, gevolgd door een intake met mijn klant, waarbij we gelijk een kleine ervaring doen van wat er gaat komen. De ervaringen, resultaten en wensen rapporteer ik naar de afgesproken trajectbegeleider(s). In alle openheid met de klant.

Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

Vervolgafspraken maak ik per keer om ruimte te geven. Soms is snel doorlopen van een traject niet goed voor het uiteindelijk gewenste resultaat.  Het aantal sessies zal per klant verschillend zijn. Als mijn klant zelf snapt hoe hij ordening kan houden, dan zal ik het traject afronden. Dit geldt ook als iemand in de eigen omgeving dit traject met hem of haar kan voortzetten.