Hoe organiseer je het thuis als partners spullen verschillend ervaren?

  • Verschil jij met je partner van inzicht over wat bewaard wordt?
  • Hechten jullie een andere waarde aan wat er in huis is?
  • Verwijt jij je partner (of krijg jij het verwijt) dat er te veel spullen in huis zijn?
  • Is er sprake van ruimtegebrek in huis?
  • Wil je graag opruimen, maar verschillen jullie daarover van mening?
  • Heb jij of je partner (te) veel ruimte nodig voor verzameling(en)?

In harmonie elkaar ruimte geven

Ieder mens heeft een eigen beleving van zijn of haar ruimte. Ik ondersteun graag om in harmonie elkaar ruimte te geven bij de ordening van ruimtes, zonder te forceren en zonder de ruimte van de ander in te nemen.

Weer het thuisgevoel ervaren

Samen met mij werken jullie naar een balans waarbij voor beiden een goed gevoel ontstaat.  Door keuzes te maken, komt er helderheid en kunnen jullie weer samen het thuisgevoel gaan ervaren.

Belangrijk is dat beide partners ruimte ervaren voor wie ze zijn en hoe daar invulling aan gegeven mag worden.’

~ Ella Breij ~

Verzameldrang in verhouding met ruimtegebrek

Is er echte verzameldrang bij één van de partners, dan werken we aan bescherming voor beiden. Verzamelen en bewaren doe je met een reden. Door met de verzamelaar naar de betekenis te zoeken, blijkt welke waarde belangrijk is.  Voor de verzamelingen richten we een fijne plek in. Ook voor de partner wordt ruimte gecreëerd. In huis is ook ruimte voor samenleven.

Duidelijkheid met en voor elkaar

Bij de intake bepalen we samen het doel en tijdspad. We maken voor elke partner een vervolgafspraak met een duidelijke invulling van wat we gaan oppakken. Na elke sessie is duidelijk wat er is gebeurd, hoe het is gegaan, waarna we bepalen wat en met wie we de volgende sessie verder gaan.