Blog 'Nabestaanden in verbinding achterlaten na je overlijden'

Nabestaanden in verbinding achterlaten na je overlijden

Bezittingen –  Herinneringen – Gevoelens

Home sweet home, gezellig thuis, naar smaak ingericht. Als we het over ons huis hebben is dat meer dan een plek om te eten, te ontspannen en te slapen. Het is verbonden aan onze identiteit. Tenminste als je op de goede plek en met de juiste spullen en bezittingen jezelf een thuis hebt kunnen maken.

Ik wil mij richten op de laatste levensfase en de mogelijkheden die er zijn om die voor jezelf en de omgeving op een mooie manier af te sluiten.

Mijn wens is dat meer mensen de nabestaanden in verbinding achter laten bij leven! Dat je nabestaanden achterlaat met een mooi verhaal over jezelf, wat zij mee kunnen nemen in hun leven naar hun kinderen, vrienden en familie. Dat met een  trots gevoel het onvermijdelijke afscheid meegenomen wordt. Dat dit levensverhaal verbonden wordt met een erfstuk wat met liefde gegeven en ontvangen is.

Wat maakt dat ik de begeleiding van ordenen, opruimen en verdelen belangrijk vind?

Ik hoor vaak verhalen terug van verdrietige herinneringen. Het is niet helemaal of helemaal niet goed gegaan rondom het opruimen van de bezittingen. Er is iemand vergeten, er zijn bezittingen kwijtgeraakt, in een container afgevoerd zonder overleg of je hebt iets geërfd wat je niet wil. 

En het is niet meer terug te draaien, omdat de persoon al is overleden en het proces van opruimen is afgerond.

Het gaat mijns inziens dus over erfstukken, herinneringen en het gevoel daarover. Echter ook over herinneringen, het gevoel daarover en het erfstuk dat daar bij hoort en als laatste over een bezitting gekoppeld aan de herinnering en het gevoel daarover. Het is een wisselwerking om op verschillende manieren naar een overledene of een persoon in jou omgeving te kijken die gaat overlijden. Een voltooid proces draagt bij aan rouwverwerking, “ het een plekje kunnen geven”.

Waar ik in mijn begeleiding van iemand die gaat overlijden als eerste aandacht aan geef is:

Wie ben je geweest, wat is belangrijk voor jou, wie horen daarbij, en hoe ga je daar mee om?

In tweede instantie is de vraag voor wie ben jij van belang geweest, wie heeft het nodig om zijn rouwverwerking van jou te verliezen een plekje te kunnen geven. Dat zijn natuurlijk mensen in je directe omgeving als familie en vrienden. Echter zijn er ook de buren die dagelijks keken of de gordijnen wel open gingen, de zorgverlener die een speciale band heeft opgebouwd. De vrijwilliger die wekelijks met je ging koffiedrinken of je bridgepartner die nog nooit bij jou thuis is geweest.

Het is een vrijheid van grote omvang om iets te erven wat waarde heeft voor de persoon die je het schenkt. Zo is iets schenken wat niet gewenst is geen cadeau, maar een ballast. Het wordt dan een erfstuk van de overledene waar je het leven van die ander voortzet. En wat kun je met zo’n erfstuk? In mijn begeleiding zeg ik altijd dat je er beter afscheid van kan nemen. Het is op de verkeerde plek bij de verkeerde persoon terechtgekomen. Een cadeau mag je mijns inziens altijd weigeren. Het is als ballast bij jou terechtgekomen. Door het te behouden leef je het leven van de ander voort. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Samenvattend 

In de laatste levensfase is het nuttig om na te denken over wie je bent geweest en wie betekenis voor jou hebben. Daarnaast zijn er ook mensen voor wie jij veel betekent. Als je er niet meer bent is wat achterblijft bezittingen, herinneringen en gevoelens:

  1. Bezittingen kun je koesteren, verafschuwen of je hebt er niets mee.
  2. Herinneringen kun je in perspectief zetten. Bij leven zijn herinneringen bespreekbaar.
  3. Gevoelens zijn een opeenstapeling van ervaringen van voor je geboorte tot aan waar je nu in het leven staat.

Mijn grote wens is dat meer mensen de nabestaanden in verbinding achter laten bij leven! Dat je nabestaanden achterlaat met een mooi verhaal over jezelf, wat zij mee kunnen nemen in hun leven naar hun kinderen, vrienden en familie. Dat met een  trots gevoel het onvermijdelijke afscheid meegenomen wordt. 

Conflicten bij verdelingen van de bezittingen gaat over de gevoelens van de nabestaanden. Deze gevoelens worden gekoppeld aan herinneringen die niet in het juiste perspectief staan.

Heb je ervaring met verdeling van bezittingen waar ontevredenheid, verdrietig of ruzie een rol speelt of kan gaan spelen? Daar ga ik graag het gesprek over aan om praktisch, respectvol en met veel passie tot een goede oplossing te komen!

“Een thuis hebben is van onschatbare waarde, daar kun je jezelf herkennen”

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Andere blogs